ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 12 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 12 มีนาคม 2557
สอบราคาซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 12 มีนาคม 2557
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถขุดแบบตีนตะขาบ ขับเคลื่อนตัวเอง มีกำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า 35 แรงม้า 12 มีนาคม 2557
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในแนวถนนสายวัดราษฎร์วัฒนาราม 12 มีนาคม 2557
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ รวม 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 มีนาคม 2557
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่ม 22 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่งานชันสูตรสาธารณสุข 12 มีนาคม 2557
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด 6 รายการ (ครั้งที่ 3 ) 12 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง 12 มีนาคม 2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาร 35 ที่นั่ง 6 ล้อ 12 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงสาน อบต.แหลมใหญ่ 07 มีนาคม 2557
ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเทศบาล ซอย 12 06 มีนาคม 2557
ขายทรัพย์สินชำรุดโดยวิธีการประมูลขายทอดตลาด ประจำปี 2556 06 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง 05 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปี 2557 จำนวน 5 รายการ 05 มีนาคม 2557
ประกวดราคาจ้างจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย 05 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสวนหลวง 05 มีนาคม 2557
สอบราคราจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนา 05 มีนาคม 2557
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน 59 รายการ 05 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทาสีสำนักงานเทศบาล 28 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙