ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาพร้อมระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ 17 มีนาคม 2557
ประกวดราคาซื้อรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาร 35 ที่นั่ง 17 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก 17 มีนาคม 2557
ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัฑณ์ ชำรุดโดยวิธีตกลงราคา 17 มีนาคม 2557
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ลูกกุ้งกุลาดำ) 17 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 17 มีนาคม 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาครั้งที่ 2 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนนเครือข่าย 17 มีนาคม 2557
สอบราคาซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 17 มีนาคม 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาครั้งที่ 2 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนนโครงข่ายชุมชนธรรมนิมิต 12 มีนาคม 2557
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ รวม 4 คัน 12 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก จำนวน 2 โครงการ 12 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก 11 หมู่ที่ 1 12 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 12 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 12 มีนาคม 2557
สอบราคาซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 12 มีนาคม 2557
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถขุดแบบตีนตะขาบ ขับเคลื่อนตัวเอง มีกำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า 35 แรงม้า 12 มีนาคม 2557
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในแนวถนนสายวัดราษฎร์วัฒนาราม 12 มีนาคม 2557
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ รวม 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 มีนาคม 2557
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่ม 22 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่งานชันสูตรสาธารณสุข 12 มีนาคม 2557
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด 6 รายการ (ครั้งที่ 3 ) 12 มีนาคม 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙