ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง 12 มีนาคม 2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาร 35 ที่นั่ง 6 ล้อ 12 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงสาน อบต.แหลมใหญ่ 07 มีนาคม 2557
ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเทศบาล ซอย 12 06 มีนาคม 2557
ขายทรัพย์สินชำรุดโดยวิธีการประมูลขายทอดตลาด ประจำปี 2556 06 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง 05 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปี 2557 จำนวน 5 รายการ 05 มีนาคม 2557
ประกวดราคาจ้างจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย 05 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสวนหลวง 05 มีนาคม 2557
สอบราคราจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนา 05 มีนาคม 2557
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน 59 รายการ 05 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทาสีสำนักงานเทศบาล 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทาสีสำนักงานเทศบาล 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น 6 ล้อ ยาง 8 เส้น 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทาสีสำนักงานเทศบาล 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 28 กุมภาพันธ์ 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงพลาสติกใส 28 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 28 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙