ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้อนรับสู่อาเซียนปีงบประมาณ 2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนวัดใหญ่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดแก่นจันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดศรีสุวรรณคงคาราม 27 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม 27 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณโรงเรียนวัดแก่นจันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 27 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม 27 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานีตำรวจเมืองสมุทรสาคร 27 กุมภาพันธ์ 2557
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประชาชน 21 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอส่งน้ำประปา 21 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 21 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง 21 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 21 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 21 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 11 21 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙