ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณโรงเรียนวัดแก่นจันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 27 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณวัดช่องลม 27 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานีตำรวจเมืองสมุทรสาคร 27 กุมภาพันธ์ 2557
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประชาชน 21 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอส่งน้ำประปา 21 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 21 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง 21 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 21 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 21 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 11 21 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 2 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศผลขายทอดตลาดยางรถยนต์ 20 กุมภาพันธ์ 2557
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน 20 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรังผิวจราจรหินคลุก 20 กุมภาพันธ์ 2557
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน บริเวณวัดกลางเหนือ 20 กุมภาพันธ์ 2557
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน บริเวณวัดปากง่าม 20 กุมภาพันธ์ 2557
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองโคก 20 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 18 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙