ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 21 มิถุนายน 2560
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 21 มิถุนายน 2560
ประมูลซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน ๒ ลำ (ครั้งที่ ๒) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 19 มิถุนายน 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซท้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน ๒ ลำ 19 มิถุนายน 2560
การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (ครั้งที่ ๒) 19 มิถุนายน 2560
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย 15 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 15 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 15 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สวนสุขภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางจะเกร็ง 15 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.หมู่ที่ ๓ (ข้ามคลองเตาปูนเล็ก) 07 มิถุนายน 2560
แก้ไขรายละเอียดการเสนอราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 07 มิถุนายน 2560
ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา 07 มิถุนายน 2560
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคุ้งสีวัง หมู่ที่ ๙ 06 มิถุนายน 2560
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมสะพานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรตเสริมเหล็ก สายหัวสวน หมู่ที่ ๔ 06 มิถุนายน 2560
สอบราคาโจครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกบริเวณซอยบ้านสวนคลองเม็ง หมู่ที่ ๓ 05 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกหลังโรงเรียนวัดบางน้อยฯ หมู่ที่ ๔ 05 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยบ้านนายทวีป จุ้ยมณี 05 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยสารภีถึงปากคลองสารภี 05 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกระดังงา 01 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ 01 มิถุนายน 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙