ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 22 มกราคม 2557
ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าไม้เนื้อแข้ง 21 มกราคม 2557
ประกวดราคาซื้อรถขุดแบบตีนตะขาบ 21 มกราคม 2557
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 มกราคม 2557
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 20 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเครื่องกล 20 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารปลอดภัย 20 มกราคม 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 20 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 20 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 20 มกราคม 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 20 มกราคม 2557
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 มกราคม 2557
ประกวดจัดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนวัดใหญ่ 15 มกราคม 2557
แจ้งความประสงค์ขอรับเงินค้ำประกันสัญญาคืน ครั้งที่ 2 14 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 62 รายการ 14 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 14 มกราคม 2557
สอบจ้างราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจร 14 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจร 14 มกราคม 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙