ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจัดซื้อเก้าอี้บุนวม 30 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร 30 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน 30 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 30 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พกพา 27 มกราคม 2557
สอบราคาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน 27 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 22 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรีับอากาศ 22 มกราคม 2557
สอบจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 22 มกราคม 2557
ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าไม้เนื้อแข้ง 21 มกราคม 2557
ประกวดราคาซื้อรถขุดแบบตีนตะขาบ 21 มกราคม 2557
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 มกราคม 2557
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 20 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาเครื่องกล 20 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารปลอดภัย 20 มกราคม 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 20 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 20 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 20 มกราคม 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 20 มกราคม 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙