ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจร 14 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 14 มกราคม 2557
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14 มกราคม 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนนโครงข่ายชุมชน 14 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางวันทอง หมู่ที่ 9 14 มกราคม 2557
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจำนวน 35 ราย 14 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาภูมิภาค 13 มกราคม 2557
สอบราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 3 รายการ 20 ธันวาคม 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ 17 ธันวาคม 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ 17 ธันวาคม 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ 17 ธันวาคม 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานเจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4601 สมุทรสงคราม 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน 80-4600 สมุทรสงคราม 17 ธันวาคม 2556
ประมูลซื้อรถขุดแบบตีนตะขาบ ขับเคลื่อนตัวเอง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90แรงม้า (ครั้งที่4) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 17 ธันวาคม 2556
ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 17 ธันวาคม 2556

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙