ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ประสานความปลอดภัยระดับอำเภอ ที่พักสายตรวจ (บ้านต้นลำแพน) 22 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 22 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6(รร.เทศบาล 2) 21 ตุลาคม 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบริเวณ ปตน.-ปตร.ปลายคลองแม่กลอง 21 ตุลาคม 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีสอบราคา 21 ตุลาคม 2556
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถขุดแบบตีนตะขาบ ขับเคลื่อนตัวเอง มีกำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า 35 แรงม้า (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาโครงการก่อสร้างโครงหลังคา หมู่ที่ 3 ต.บางจะเกร็ง 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 (โรงเรียนเทศบาล 1) 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เผยแพร่ผลงานของ อบจ.สมุทรสงคราม และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 21 ตุลาคม 2556
ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. จำนวน 4 แห่ง 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียง 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 (โรงเรียนเทศบาล 3) 21 ตุลาคม 2556
ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1-8 ต.บางพรม 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาโครงการห้องทำครัวและเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 21 ตุลาคม 2556
ประมูลซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนตัวเอง มีกำลังไม่ต่ำกว่า 125 แรงม้า(ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 21 ตุลาคม 2556
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดลังกา-วัดจุฬามณี 21 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ โดยวิธีสอบราคา 21 ตุลาคม 2556

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙