ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองจั่น 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนนโครงข่ายชุมชนธรรมนิมิต ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้าง 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 13 ธันวาคม 2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ประสานความปลอดภัยระดับอำเภอ ที่พักสายตรวจ 09 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลานอเนกประสงค์วัดเจริญรัตนาราม (เพชรรัตน์) 09 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกเกตุ-บ้านคลองแขก 09 ธันวาคม 2556
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 09 ธันวาคม 2556
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 09 ธันวาคม 2556
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 09 ธันวาคม 2556
สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดไร้สาย 09 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นอาคาร สน.ศท.4/12 ชั้น 2,3,4 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ) ครั้งที่ 2 31 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองกระทิงฯ ครั้งที่ 3 31 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทินเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี 2557 จำนวน 10,000 ชุด 31 ตุลาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยศรีกมลธรรม 1 ต.แม่กลอง อ.เมือง 31 ตุลาคม 2556
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 22 ตุลาคม 2556
ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด จำนวน 8 รายการ 22 ตุลาคม 2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ประสานความปลอดภัยระดับอำเภอ ที่พักสายตรวจ (บ้านต้นลำแพน) 22 ตุลาคม 2556

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙