ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) 12 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องงรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ อบต.แหลมใหญ่ 12 เมษายน 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 12 เมษายน 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล 12 เมษายน 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอลโรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้า 12 เมษายน 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลท่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล 12 เมษายน 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งพื้นระบบฐานข้อมูล จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12 เมษายน 2560
สอบราคาซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไร้สายระบบ UHF - FM พร้อมติดตั้ง 12 เมษายน 2560
สอบราคาจ้างเมหาก่อสร้างหลังคาหลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดใหม่บางปืน หมู่ที่ ๖ 12 เมษายน 2560
สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 12 เมษายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิง ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร 30 มีนาคม 2560
ปประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยวัดนางพิมพ์ - สะพานแค หมู่ที่ ๓ 30 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการถมดินลูกรังเพื่อปรับพื้นที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง หมู่ที่ ๗ 30 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้อกล้องตรวจจับความเร็วด้วยเลเซอร์แบบติดตั้ง 30 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้อเครื่องตัววัดแอลกฮอล์แบบยืนยันผล 30 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. 29 มีนาคม 2560
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดน้ำหนักตัวรถไม่น้อยกว่า ๔.๕ ตัน จำนวน ๑ คัน 29 มีนาคม 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิง ๖ ล้อ) 29 มีนาคม 2560
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบเพื่อความเข็มแข็งและยังยืนของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม 27 มีนาคม 2560
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕ (ซอยนายกแดง) 27 มีนาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙