ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 23 พฤษภาคม 2560
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 23 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบควบคุมและอุปกรณ์ 23 พฤษภาคม 2560
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง 23 พฤษภาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงเก็บรถบรรทุกและพัสดุ 17 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเรือยนต์ดับเพลิงไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ลำ 17 พฤษภาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงเก็บรถบรรทุกและพัสดุ 15 พฤษภาคม 2560
การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๗ รายการ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามพยาน จำนวน ๑ เครื่อง 15 พฤษภาคม 2560
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และซากพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๒๙๙ รายการ 11 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเขายี่สาร หมู่ที่ ๑ ตำบลยี่สาร 11 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยผู้ใหญ่นุกูล เรืองดรจน์ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าคา 11 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคุ้งสีวัง หมู่ที่ ๙ 11 พฤษภาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาบ้านโรงกุ้ง หมู่ที่ ๖ 11 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างวางแผ่นปูนทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๔,๗,๘,๙,๑๐ 11 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแพรกยายกลอย หมู่ที่ ๔ 11 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแพรกลุงเชื้อ หมู่ที่ ๓ 11 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ในซอยสมบูรณ์อิงเจ็ท (แพรกแค) หมู่ที่ ๒ 11 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดับเพลิงหมายเลขทะเบียน ๘๐ -๔๖๐๒ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน 09 พฤษภาคม 2560
ประกวดราคาจ้างการถมดินพื้นที่และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าืชที่ทำการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงครามแห่งใหม่ 09 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแพรกยายหนู หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแก้ว 08 พฤษภาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙