ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 01 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smat Farmer) 30 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร 30 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑,๒ ,๔ ตำบลแควอ้อม 30 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน บริเวณโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ 30 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) 25 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 25 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดใหม่บางปืน 25 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 23 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ 23 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงสีขาวชุมชนขนาดเล็ก ขนาด ๑๐ x ๑๐ เมตร 23 พฤษภาคม 2560
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 23 พฤษภาคม 2560
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 23 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบควบคุมและอุปกรณ์ 23 พฤษภาคม 2560
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง 23 พฤษภาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงเก็บรถบรรทุกและพัสดุ 17 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเรือยนต์ดับเพลิงไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ลำ 17 พฤษภาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงเก็บรถบรรทุกและพัสดุ 15 พฤษภาคม 2560
การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๗ รายการ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามพยาน จำนวน ๑ เครื่อง 15 พฤษภาคม 2560
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และซากพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๒๙๙ รายการ 11 พฤษภาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙