ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดเขายี่สาร หมู่ที่ ๑ ตำบลยี่สาร 11 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยผู้ใหญ่นุกูล เรืองดรจน์ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าคา 11 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคุ้งสีวัง หมู่ที่ ๙ 11 พฤษภาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาบ้านโรงกุ้ง หมู่ที่ ๖ 11 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างวางแผ่นปูนทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๔,๗,๘,๙,๑๐ 11 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแพรกยายกลอย หมู่ที่ ๔ 11 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแพรกลุงเชื้อ หมู่ที่ ๓ 11 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ในซอยสมบูรณ์อิงเจ็ท (แพรกแค) หมู่ที่ ๒ 11 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดับเพลิงหมายเลขทะเบียน ๘๐ -๔๖๐๒ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน 09 พฤษภาคม 2560
ประกวดราคาจ้างการถมดินพื้นที่และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าืชที่ทำการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงครามแห่งใหม่ 09 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแพรกยายหนู หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแก้ว 08 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ในซอยสมบูรณ์อิงค์เจ็ท (แพรกแค) หมู่ที่ ๒ 08 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแพรกลุงเชื้อ หมู่ที่ ๓ 08 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแพรกยายกลอย หมู่ที่ ๔ 08 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างวางแผ่นปูนทางเดินเท้า คสล หมู่ที่ ๔,๗,๘,๙,๑๐ ตำบลบางแก้ว 08 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตวางท่อจ่สยน้ำประปา หมู่ที่ ๓,๔,๕ ตำบลคลองโคน 02 พฤษภาคม 2560
สอบราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชายถนน (ครั้งที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองโคน 02 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 02 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 02 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 02 พฤษภาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙