ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ปประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยวัดนางพิมพ์ - สะพานแค หมู่ที่ ๓ 30 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการถมดินลูกรังเพื่อปรับพื้นที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง หมู่ที่ ๗ 30 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้อกล้องตรวจจับความเร็วด้วยเลเซอร์แบบติดตั้ง 30 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้อเครื่องตัววัดแอลกฮอล์แบบยืนยันผล 30 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. 29 มีนาคม 2560
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดน้ำหนักตัวรถไม่น้อยกว่า ๔.๕ ตัน จำนวน ๑ คัน 29 มีนาคม 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิง ๖ ล้อ) 29 มีนาคม 2560
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบเพื่อความเข็มแข็งและยังยืนของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม 27 มีนาคม 2560
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕ (ซอยนายกแดง) 27 มีนาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบฐานข้อมูล จำนวน ๓ รายการ 27 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 27 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 27 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้อโคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาด ๑๒๐ W(วัตต์) 23 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ 23 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 23 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ 23 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กิโลวัตต์ 23 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 23 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 23 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเมหาก่อสร้าวหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว 22 มีนาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙