ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดคอมพิวเตอร์รองรับระบบ EMR โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 22 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 22 มีนาคม 2560
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 21 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะ) 21 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) 21 มีนาคม 2560
ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 20 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๕ รายการ 20 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด 20 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้อวัสดุจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส (นิพันทธ์หริณสูตร์) 20 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโจครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ปลายคลองส่งน้ำชลประทาน 15 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) สาขาช่างกลโรงงาน จำนวน ๑๖๐ ชุด 15 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ)สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑๐๐ ชุด 15 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑๖๐ ชุด 15 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 14 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเลเซอร์ผ่าตัดหู คอ จมูก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 14 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) 14 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่ที่ ๕ 13 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 13 มีนาคม 2560
การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ 10 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ (ระดับ ๗-๘) 10 มีนาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙