ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สส.๕๐๐๘ แยกทางหลวงชนบท สส.๓๐๑๐ - บ้านนางตะเคียน 10 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สส.๖๐๐๒ บ้านอัมพวา - บ้านคลองแพงพวย 09 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สส.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ - บ้านปากน้ำ 09 มีนาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ตรวจการณ์ 09 มีนาคม 2560
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 09 มีนาคม 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) 07 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 07 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 03 มีนาคม 2560
สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบหอถังสูง หมู่ที่ ๓ 03 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพวงมาลัย 03 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ ๖ 03 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้ออมกก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๘ 03 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้านอดีตผู้ใหญ่เล็ก ทองอยู่คง หมู่ที่ ๔ 03 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ 03 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ 01 มีนาคม 2560
ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 01 มีนาคม 2560
การขายทอดตลาดบ้านพักนายอำเภออัมพวา 01 มีนาคม 2560
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง หมู่ที่ ๘ 01 มีนาคม 2560
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 27 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙