ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 16 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพันทธ์หริณสูตร์) 16 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองโคน 15 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชายถนน หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองโคน 15 กุมภาพันธ์ 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคมจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 15 กุมภาพันธ์ 2560
ขายทอดตลาดถังยางเปล่า จำนวน ๗๖ ถัง 07 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดน้ำหนักตัวรถไม่น้อยกว่า ๔.๕ ตัน 07 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกระดังงา - บ้านปากง่าม 07 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ 07 กุมภาพันธ์ 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนามาตรฐานการบริการแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม 31 มกราคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางยี่รงค์ 31 มกราคม 2560
การจำหน่ายเพื่อดำเนินการจำหน่ายวัสดุจากการรื้อถอน 31 มกราคม 2560
สอบราคซื้อวัสดุไฟฟ้า 31 มกราคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ 31 มกราคม 2560
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 24 มกราคม 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนามาตรฐานการบริการแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม 24 มกราคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน 24 มกราคม 2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 20 มกราคม 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางคนที 20 มกราคม 2560
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๔๓ รายการ 20 มกราคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙