แบบสรุปข้อสั่งการ 18 ก.ค. 60

พิมพ์
หมวด: มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Ampa

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

Attachments:
Download this file (826.pdf)ข้อสั่งการ[ ]33 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙