แบบสรุปข้อสั่งการ 8 ส.ค.60

พิมพ์
หมวด: มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 06 ตุลาคม 2560 เขียนโดย Ampa

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

Attachments:
Download this file (080860.pdf)ข้อสั่งการ[ ]38 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙