แบบสรุปข้อสั่งการ 13 มี.ค. 61

พิมพ์
หมวด: มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
วันเผยแพร่ วันอาทิตย์, 20 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Ampa

แบบสรุปข้อสั่งการ 13 มี.ค. 61

Attachments:
Download this file (130361.pdf)ข้อสั่งการ[ ]31 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙