แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสรุปข้อสั่งการ 14 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 1317
แบบสรุปข้อสั่งการ 7 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 2387
แบบสรุปข้อสั่งการ 1 ต.ค.57 เขียนโดย Ampa 2344
แบบสรุปข้อสั่งการ 23 ก.ย.57 เขียนโดย Ampa 2135
มติ ครม. 22 เม.ย. 57 เขียนโดย Ampa 1869
มติ ครม. 8 เม.ย.57 เขียนโดย Ampa 1910
มติ ครม. 25 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2070
มติ ครม. 18 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 1983
มติ ครม. 11 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2059
มติ ครม. 11 ก.พ. 57 เขียนโดย Ampa 1781

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙