แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสรุปข้อสั่งการ 14 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 1306
แบบสรุปข้อสั่งการ 7 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 2374
แบบสรุปข้อสั่งการ 1 ต.ค.57 เขียนโดย Ampa 2330
แบบสรุปข้อสั่งการ 23 ก.ย.57 เขียนโดย Ampa 2122
มติ ครม. 22 เม.ย. 57 เขียนโดย Ampa 1854
มติ ครม. 8 เม.ย.57 เขียนโดย Ampa 1899
มติ ครม. 25 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2058
มติ ครม. 18 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 1967
มติ ครม. 11 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2043
มติ ครม. 11 ก.พ. 57 เขียนโดย Ampa 1771

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙