แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสรุปข้อสั่งการ 14 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 1362
แบบสรุปข้อสั่งการ 7 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 2430
แบบสรุปข้อสั่งการ 1 ต.ค.57 เขียนโดย Ampa 2383
แบบสรุปข้อสั่งการ 23 ก.ย.57 เขียนโดย Ampa 2175
มติ ครม. 22 เม.ย. 57 เขียนโดย Ampa 1912
มติ ครม. 8 เม.ย.57 เขียนโดย Ampa 1947
มติ ครม. 25 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2105
มติ ครม. 18 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2015
มติ ครม. 11 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2099
มติ ครม. 11 ก.พ. 57 เขียนโดย Ampa 1811

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙