แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสรุปข้อสั่งการ 14 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 1285
แบบสรุปข้อสั่งการ 7 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 2352
แบบสรุปข้อสั่งการ 1 ต.ค.57 เขียนโดย Ampa 2305
แบบสรุปข้อสั่งการ 23 ก.ย.57 เขียนโดย Ampa 2110
มติ ครม. 22 เม.ย. 57 เขียนโดย Ampa 1843
มติ ครม. 8 เม.ย.57 เขียนโดย Ampa 1885
มติ ครม. 25 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2042
มติ ครม. 18 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 1951
มติ ครม. 11 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2026
มติ ครม. 11 ก.พ. 57 เขียนโดย Ampa 1760

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙