แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสรุปข้อสั่งการ 14 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 1263
แบบสรุปข้อสั่งการ 7 ต.ค. 57 เขียนโดย Ampa 2331
แบบสรุปข้อสั่งการ 1 ต.ค.57 เขียนโดย Ampa 2284
แบบสรุปข้อสั่งการ 23 ก.ย.57 เขียนโดย Ampa 2095
มติ ครม. 22 เม.ย. 57 เขียนโดย Ampa 1828
มติ ครม. 8 เม.ย.57 เขียนโดย Ampa 1870
มติ ครม. 25 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2030
มติ ครม. 18 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 1938
มติ ครม. 11 มี.ค.57 เขียนโดย Ampa 2012
มติ ครม. 11 ก.พ. 57 เขียนโดย Ampa 1743

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙