แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มติ ครม. 21 ม.ค. 57 เขียนโดย Ampa 1940
มติ ครม. 19 พ.ย.56 เขียนโดย Ampa 1700
มติ ครม. 12 พ.ย.56 เขียนโดย Ampa 1854
มติ ครม. 5 พ.ย. 56 เขียนโดย Ampa 1705
มติ ครม. 1 พ.ย. 56 เขียนโดย Ampa 1951
มติ ครม. 29 ต.ค. 56 เขียนโดย Ampa 1810
มติ ครม. 22 ต.ค. 56 เขียนโดย Ampa 2063
มติ ครม. 17 ก.ย. 56 เขียนโดย Ampa 1792
มติ ครม. 3 ก.ย. 56 เขียนโดย Ampa 1916
มติ ครม. 27 ส.ค.56 เขียนโดย Ampa 1791

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙