เดือน สิงหาคม 2558

พิมพ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

Attachments:
Download this file (doc580801.pdf)สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]1852 kB
Download this file (doc580802.pdf)สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม[ ]698 kB
Download this file (doc580803.pdf)สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม[ ]1442 kB
Download this file (doc580804.pdf)สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]647 kB
Download this file (doc580805.pdf)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]792 kB
Download this file (doc580806.pdf)สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]845 kB
Download this file (doc580807.pdf)องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง[ ]2429 kB
Download this file (doc580808.pdf)สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]643 kB
Download this file (doc580809.pdf)โครงการชลประทานสมุทรสงคราม[ ]6486 kB
Download this file (doc580810.pdf)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]1919 kB
Download this file (doc580811.pdf)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]3231 kB
Download this file (doc580812.pdf)องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่[ ]3489 kB