เดือน พฤศจิกายน 2558

พิมพ์

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

Attachments:
Download this file (doc581101.pdf)สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]678 kB
Download this file (doc581102.pdf)โครงการชลประทานสมุทรสงคราม[ ]5131 kB
Download this file (doc581103.pdf)สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]614 kB
Download this file (doc581104.pdf)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]1684 kB
Download this file (doc581105.pdf)สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]1765 kB
Download this file (doc581106.pdf)สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม[ ]1156 kB
Download this file (doc581107.pdf)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]567 kB
Download this file (doc581108.pdf)สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]913 kB
Download this file (doc581109.pdf)องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง[ ]1322 kB
Download this file (doc581110.pdf)องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่[ ]1445 kB