เดือน กุมภาพันธ์ 2560

พิมพ์

สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

Attachments:
Download this file (doc600201.pdf)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]436 kB
Download this file (doc600202.pdf)สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]384 kB
Download this file (doc600203.pdf)องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง[ ]148 kB
Download this file (doc600204.pdf)องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง[ ]610 kB
Download this file (doc600305.pdf)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]366 kB