เดือน พฤษภาคม 2561

พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

Attachments:
Download this file (doc510506.pdf)สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]173 kB
Download this file (doc610405.pdf)สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]141 kB
Download this file (doc610501.pdf)สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม[ ]255 kB
Download this file (doc610503.pdf)สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]479 kB
Download this file (doc610504.pdf)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]557 kB
Download this file (doc610505.pdf)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]484 kB