เดือน มิถุนายน 2561

พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561

Attachments:
Download this file (doc610601.pdf)สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]122 kB
Download this file (doc610602.pdf)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]567 kB
Download this file (doc610603.pdf)โครงการชลประทานสมุทรสงคราม[ ]276 kB
Download this file (doc610604.pdf)สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]102 kB
Download this file (doc610605.pdf)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]1142 kB
Download this file (doc610606.pdf)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]780 kB
Download this file (doc610607.pdf)สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]272 kB