เดือน กันยายน 2561

พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561

Attachments:
Download this file (doc610901.pdf)สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม[ ]485 kB
Download this file (doc610902.pdf)สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]362 kB
Download this file (doc610903.pdf)โครงการชลประทานสมุทรสงคราม[ ]270 kB
Download this file (doc610904.pdf)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]212 kB
Download this file (doc610905.pdf)เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม[ ]2499 kB