เดือน ธันวาคม 2561

พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

Attachments:
Download this file (doc611201.pdf)สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม[ ]85 kB
Download this file (doc611202.pdf)โครงการชลประทานสมุทรสงคราม[ ]1427 kB
Download this file (doc611203.pdf)สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]176 kB
Download this file (doc611204.pdf)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]654 kB
Download this file (doc611205.pdf)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]532 kB
Download this file (doc611206.pdf)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]123 kB
Download this file (doc611207.pdf)เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม[ ]4074 kB
Download this file (doc611208.pdf)องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง[ ]333 kB
Download this file (doc621209.pdf)สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]318 kB