เดือน มีนาคม 2562

พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

Attachments:
Download this file (doc620301.pdf)สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม[ ]180 kB
Download this file (doc620302.pdf)สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]506 kB
Download this file (doc620303.pdf)สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]145 kB
Download this file (doc620304.pdf)โครงการชลประทานสมุทรสงคราม[ ]136 kB
Download this file (doc620305.pdf)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]622 kB
Download this file (doc620306.pdf)สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม[ ]125 kB
Download this file (doc620307.pdf)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]894 kB
Download this file (doc620308.pdf)สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]146 kB
Download this file (doc620309.pdf)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]127 kB
Download this file (doc620310.pdf)เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม[ ]2395 kB