331. มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 12 พฤษภาคม 2558 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต

Attachments:
Download this file (document.pdf)เอกสารแนบ[ ]5823 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙