334. การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 20 พฤษภาคม 2558 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

Attachments:
Download this file (document.pdf)เอกสารแนบ[ ]362 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙