345. ผลการประชุมมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เลขที่หนังสือ สส 0017.2/6132 ลว. 29 พ.ค. 58

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2558 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ผลการประชุมมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เลขที่หนังสือ สส 0017.2/6132 ลว. 29 พ.ค. 58

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙