363. การกำหนดให้มีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2558 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

การกำหนดให้มีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

Attachments:
Access this URL (/V2013/attachments/thai.pdf)เอกสารแนบ[ ]0 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙