372.การพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 28 กรกฎาคม 2558 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี ๒๕๕๘

Attachments:
Download this file (พิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น.pdf)พิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1053 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙