376. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล"

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 05 สิงหาคม 2558 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล"

Attachments:
Download this file (doc-1.pdf)เอกสารแนบ[ ]2167 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙