831.ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๖๐

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคล

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (ปฏิทินการจัดอบรม ปี 2560.pdf)ปฏิทินการจัดอบรม ปี 2560.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2001 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙