840.การประชุมผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เรื่องการประเมินส่วนราชการ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

การประชุมผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เรื่องการประเมินส่วนราชการ

Attachments:
Download this file (CCF28082560.pdf)CCF28082560.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1823 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙