844. ขอเชิญประชุมเตรียมการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการธิการวิสามัญเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

ขอเชิญประชุมเตรียมการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการธิการวิสามัญเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....

 

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปริ้นท์ " ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ..... " (ชื่อไฟล์ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ.pdf )  เพื่อนำเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ ๘ กย. ๖๐ นี้ด้วย 

Attachments:
Access this URL (/V2013/attachments/844.rar)เอกสารแนบ[ ]0 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙