848. โครงการเกี่่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 11 กันยายน 2560 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

848. โครงการเกี่่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

Attachments:
Download this file (848.pdf)เอกสารแนบ[ ]544 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙