855.การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 19 กันยายน 2560 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ

Attachments:
Download this file (CCF19092560.pdf)CCF19092560.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]3726 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙