859. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบ 2 (1 ต.ค.60)

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 20 กันยายน 2560 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบ 2 (1 ต.ค.60)

Attachments:
Access this URL (/V2013/attachments/859.zip)เอกสารแนบ[ ]0 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙