891. เชิญประชุมคณะทำงานการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2561 ครั้งที่ 1

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

เชิญประชุมคณะทำงานการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2561 ครั้งที่ 1

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙