896. ประเด็นตรวจราชการ เดือนพฤศจิกายน 2560

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

896. ประเด็นตรวจราชการ เดือนพฤศจิกายน 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙