902. การแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ฯ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

902. การแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเขตตรวจราชการ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙