906.การสรุปผลการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

การสรุปผลการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙