912. ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙