925. แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙