924. ไฟล์ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

ไฟล์ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ

Attachments:
Access this URL (http://www.gad.moi.go.th/nsp-13-12-60-(2.20x3.60m).psb)ไฟล์ภาพ[ ]0.3 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙