926. การประชุมโครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายและแปรรูปสัตว์น้ำทะเล

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 19 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

การประชุมโครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายและแปรรูปสัตว์น้ำทะเล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙