932.มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Attachments:
Download this file (มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จ.pdf)มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1664 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙