934.ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙